தமிழ்நாட்டின் ஊர்ப் பெயர்களுக்கான ஆங்கிலப் பெயர் திருத்தப்பட்டியலை வெளியிட தமிழக அரசு முன் வந்திருப்பதை வரவேற்றுப் பாராட்டுகிறேன்.

அதைபோலவே, வடமொழியிலும். பிற மொழிகளிலும் அமைந்திருக்கிற ஊர், ஆறு, மலை ஆகியவற்றின் பெயர்களையும், ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டிருந்த தமிழ்ப் பெயர்களாக மாற்றுவதற்கு முன் வரும்படி அரசை வேண்டிக்கொள்கிறேன் என தமிழர் தேசிய முன்னனியின் தலைவர் பழ நெடுமாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாயன்மார்களும், ஆழ்வார்களும் பாடிய தேவாரங்களிலும், பாசுரங்களிலும் தமிழகக் கோயில்களில் உள்ள இறைவன் – இறைவி ஆகியோரின் பெயர்கள் தமிழ்ப் பெயர்களாக இருந்ததை வடமொழிப் பெயர்களாக பிற்காலத்தில் மாற்றிவிட்டனர். இவற்றையும் திருத்தி ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டுவந்த தமிழ்ப் பெயர்களைச் சூட்டும்படி அரசை வலியுறுத்துகிறேன் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here