கனடாவில் நடைபெறும் மாவீரர் தின நிகழ்வுகளை நேரலையாகக் காணலாம்!
https://www.youtube.com/watch?v=f1JCBPoM__Q