சர்வதேச விசாரணை பொறிமுறையையை வலியுறுத்த அங்கத்துவ நாடுகள் முன்வரவைண்டும்

0
615

ஐ.நா மன்றில் முன்வைத்துள்ள யோசனை தொடர்பில் தமிழ்மக்கள் தமது நம்பிக்கையினை இழந்துள்ள நிலையில் அவர்களின் உறுதியான நிலைப்பாடாக உள்ள சர்வதேச விசாரணை பொறிமுறையையை வலியுறுத்தும் சந்தர்ப்பம் கொண்டுவரப்படுவதாக இம்முறை யோசனையினை வலுவாக்கி கொள்ள அங்கத்துவ நாடுகள் முன்வரவைண்டும் என்று யாழ்பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் வேண்டுகோள்.jaffna2020un2001jaffna2020un2002