“அறிவாயுதம் – தமிழ்த்தேசிய ஆய்விதழ் ” முன்னெடுப்பில் 22/01/2017 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற ” தமிழினப்படுகொலையும் – ஐ.நா.வின் அணுகுமுறையும்” கருத்தரங்கில் ” இனமான பேராசிரியர் ” திரு.இராமு.மணிவண்ணன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை……..

 

 

 

**************************************************
22/01/2017 அன்று ” அறிவாயுதம் – தமிழ்த்தேசிய ஆய்விதழ் ” முன்னெடுத்த ” தமிழினப்படுகொலையும் – ஐ.நா.வின் அணுகுமுறையும் ” கருத்தரங்கில் ஐயா எம்.ஜி.தேவசகாயம் ஐ.ஏ.எஸ் ஆற்றிய விழிப்புரை…..

 

 

********************************************************

 

 

“அறிவாயுதம் – தமிழ்த்தேசிய ஆய்விதழ் ” முன்னெடுப்பில் 22/01/2017 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற ” தமிழினப்படுகொலையும் – ஐ.நா.வின் அணுகுமுறையும்” கருத்தரங்கில் ” இனமான இயக்குநர் ” வ.கௌதமன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை……..

 

 

*********************************************************

 

 

“அறிவாயுதம் – தமிழ்த்தேசிய ஆய்விதழ்” முன்னெடுப்பில் 22/01/2017 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற ” தமிழினப் படுகொலையும் – ஐ.நா.வின் அணுகுமுறையும் ” விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் ” தமிழ்த்தேசிய விடுதலை இயக்கம் ” தலைவர் தோழர் தியாகு அவர்கள் ஆற்றிய உரை……..

 

 

**********************************************************
“அறிவாயுதம் – தமிழ்த்தேசிய ஆய்விதழ்” முன்னெடுப்பில் 22/01/2017 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற ” தமிழினப் படுகொலையும் – ஐ.நா.வின் அணுகுமுறையும் ” விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் ” தமிழக மக்கள் முன்னணி ” ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் பொழிலன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை……..

*********************************************************

 

“அறிவாயுதம் – தமிழ்த்தேசிய ஆய்விதழ்” முன்னெடுப்பில் 22/01/2017 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற ” தமிழினப் படுகொலையும் – ஐ.நா.வின் அணுகுமுறையும் ” விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் ” இனமான இயக்குநர் ” புகழேந்தி தங்கராசு அவர்கள் ஆற்றிய உரை……..

 

 

************************************************************
“அறிவாயுதம் – தமிழ்த்தேசிய ஆய்விதழ்” முன்னெடுப்பில் 22/01/2017 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற ” தமிழினப் படுகொலையும் – ஐ.நா.வின் அணுகுமுறையும் ” விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் ” இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் ” தோழர் சி.மகேந்திரன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை……..