நாம் தமிழர் கட்சி முன்னெடுக்கும் தமிழர் இன அழிப்பு நாள் நினைவு பொது கூட்டம் சென்னை துரைப்பாக்கத்தில் மே 17 (17.05.2014) அன்று மாலை நடக்கவிருக்கிறது.