மே 18 இனப்படுகொலை நாள், நாம் தமிழர்கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் உரை…. உலகில் வாழும் ஒவ்வொரு தமிழனும் பார்க்கவேண்டிய, கேட்கவேண்டிய உரை.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3XInSeY9v0U